Bouw woestijnebrug in Aalter op kruissnelheid

Met de aanleg van een nieuwe brug over het kanaal Gent-Oostende maakt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv werk van de ontsluiting van het nieuwe, watergebonden bedrijventerrein Woestijne in Aalter. Het wegverkeer van dit bedrijventerrein kan in de toekomst over de brug via het bedrijventerrein Lakeland naar de Knokkeweg (N44). Op die manier wordt het zwaardere verkeer veilig afgescheiden van de lokale verkeersstroom. Vlaanderen investeert 7 miljoen euro in het project (waarvan 70% gesubsidieerd wordt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Traag spektakel van technisch vernuft

De Woestijnebrug is een hyperstatische betonnen kokerbrug. Ze is gekromd in de lengterichting. Om deze kromme te bekomen, wordt gewerkt met een bijzondere schuifmethode: het beton wordt segment per segment en ter plekke in een veldfabriek gegoten en dan samen met de eerder gebouwde segmenten over de pijlers vooruitgeschoven. Zo groeit de brug langzaam maar zeker van oever naar oever. Het grootste voordeel van deze techniek is dat er tijdens de werken geen hinder is voor de schepen op het kanaal.  Intussen is de derde schuiffase achter de rug en heeft de brug de overkant van het kanaal bereikt. In de loop van dit jaar volgen nog twee schuiffases. Daarna worden de brug zelf en de omgeving verder afgewerkt. Zonder onvoorziene omstandigheden kan de brug midden 2019 in gebruik genomen worden.

Watergebonden troeven

De brug wordt een van de talrijke voordelen van Woestijne. Dit nieuwe bedrijventerrein van ongeveer 35 hectare ligt aan het kanaal Gent-Oostende en is dus uitermate geschikt om watergebonden activiteiten aan te trekken. Het terrein is strategisch uitstekend gelegen dankzij de rechtstreekse verbinding met het Seine-Scheldetraject.

Bedrijvigheid

De eerste bedrijven hebben zich intussen al op Woestijne gevestigd. Er zijn ook gesprekken in een vergevorderd stadium lopende met een aantal andere bedrijven.

Op het terrein is ook plaats voor bedrijven die hun goederen willen aan- of afvoeren via het te realiseren Regionaal Overslagcentrum. Ook voor niet-watergebonden bedrijven is er ruimte voorzien. Het bedrijventerrein ligt immers niet alleen aan het water, maar bevindt zich ook op amper 5 km van de E40. De bereikbaarheid is dus optimaal. En dan zijn er nog de omliggende bedrijvenzones: hun nabijheid biedt uitzicht op vruchtbare kruisbestuivingen.

Indrukwekkende beelden

Bekijk via deze link een timelapse filmpje van de aanleg van de brug.