De woestijnebrug in Aalter

Met de aanleg van een nieuwe brug over het kanaal Gent-Oostende heeft waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv werk gemaakt van de ontsluiting van het watergebonden bedrijventerrein Woestijne in Aalter. Het wegverkeer van dit bedrijventerrein kan nu over de brug via het bedrijventerrein Lakeland naar de Knokkeweg (N44). Op die manier wordt het zwaardere verkeer afgescheiden van de lokale verkeersstroom. Woestyne Meeting & Event Venue is bereikbaar via de Middelweg (N499) en de Watermolenstraat voor bezoekers of gasten met personenwagens of lichte camionettes ( <3,5 ton). Toeleveranciers voor Woestijnegoed komen via de nieuwe brug waar ze een klein stuk van het fietspad (gemengd verkeer) mogen gebruiken tot aan het toeleveringspunt.

Ook aan de fietsers werd gedacht. Zij kunnen het bedrijventerrein doorkruisen van Oost naar West en omgekeerd via een fietspad.

Traag spektakel van technisch vernuft

De Woestijnebrug is een hyperstatische betonnen kokerbrug. Ze is gekromd in de lengterichting. Om deze kromme te bekomen, wordt gewerkt met een bijzondere schuifmethode: het beton wordt segment per segment en ter plekke in een veldfabriek gegoten en dan samen met de eerder gebouwde segmenten over de pijlers vooruitgeschoven. Zo groeide de brug langzaam maar zeker van oever naar oever. Het grootste voordeel van deze techniek is dat er tijdens de werken geen hinder is voor de schepen op het kanaal. De  brug werd in gebruik genomen in juni 2020.

Watergebonden troeven

De brug wordt een van de talrijke voordelen van Woestijne. Dit nieuwe bedrijventerrein aan het kanaal Gent-Oostende is uitermate geschikt om watergebonden activiteiten aan te trekken. Het terrein is strategisch uitstekend gelegen dankzij de rechtstreekse verbinding met het Seine-Scheldetraject.

Bedrijvigheid

De eerste watergebonden bedrijven hebben zich intussen al op Woestijne gevestigd. Er zijn ook gesprekken in een vergevorderd stadium lopende met een aantal andere bedrijven.

Met watergebonden bedrijven bedoelen we bedrijven die hun goederen willen aan- of afvoeren via het water. Dan kan door de aanleg van een private kade en onder vorm van een publiek private samenwerking. Wanneer het bedrijf geen nood heeft aan een eigen kade mag het gebruik maken van de kade van het regionaal overslag centrum (ROC AALTER).

Indrukwekkende beelden

Bekijk via deze link een timelapse filmpje van de aanleg van de brug.