Het regionaal overslag centrum Aalter (ROC AALTER)

Het ROC Aalter is een cruciaal knooppunt voor het vervoer van goederen in de regio. Via het kanaal Gent–Oostende (klasse IV schepen) is er een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende en hun achterland, maar ook met de Seine-Schelde verbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk. Het overslagcentrum zal dienen als een strategische overslagplaats voor verschillende soorten ladingen, waaronder containers, bulkgoederen en paletten. Met een uitgebreide infrastructuur en geavanceerde voorzieningen zal het ROC Aalter bedrijven in staat stellen om hun logistieke activiteiten te optimaliseren en de efficiëntie van hun goederenstromen te verbeteren. De Vlaamse Waterweg nv is verheugd om aan te kondigen dat de werkzaamheden voor het ROC Aalter begonnen zijn. Het project zal niet alleen nieuwe kansen creëren voor de lokale economie en werkgelegenheid, maar ook de transportsector in Vlaanderen verder moderniseren en verduurzamen. Een achterliggend terrein van ca 50.000 m2 zal worden ontsloten via een kade met een lengte van 121 m, een kaaiplateau van 6.050 m2 dat gebruikt kan worden voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers, en een private weg tussen de kade en de interne wegenis van het bedrijventerrein. De bouwwerken van de kade zullen duren tot eind 2024.

“Het ROC Aalter zal bijdragen aan een vlotter transport van goederen via waterwegen, wat een duurzaam alternatief is voor traditionele vrachtvervoerswijzen over de weg,” vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Hierdoor wordt de druk op de wegen verminderd en wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd, wat past in de bredere inspanningen om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te halen”.

Vooruitlopend op het einde van de werken en een gebruiksklaar overslagcentrum is De Vlaamse Waterweg bezig met de selectie van een geschikte uitbater. “De kandidaturen zijn binnen en worden momenteel beoordeeld. Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten voor het terrein en een domeinvergunning voor de uitbating”, verklaart Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv, over de stand van zaken.

De start van de werken zijn een mijlpaal voor de logistieke sector in Vlaanderen en zal de regionale economie een sterke impuls geven. “De Vlaamse Waterweg kijkt uit naar een succesvolle samenwerking met de geselecteerde uitbater en het verder versterken van de transport- en logistieke infrastructuur in Vlaanderen”, getuigt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts

Persbericht van 11/09/2023